Handboek Levensfasebewust Personeelsbeleid

Jeroen Stoffelsen, Pieter Diehl

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Dat Nederland in de komende jaren te maken krijgt met een groot vervangingsvraagstuk (vergrijzing) is duidelijk. De vervangingsaanvraag zal vooral vanaf 2008 aan belang winnen. Een integrale benadering van duurzame inzetbaarheid is hierbij van belang. Hierin wordt niet alleen aandacht besteed aan het individu, maar ook aan organisatorische vraagstukken zoals organisatie van het werk, managementstijlen, competentiemanagement en betrokkenheid. De aanpak van de vraagstukken rondom levensfasebewust personeelsbeleid zal bestaan uit een samenhangend palet van instrumenten, aanpakken en adviezen. Dit betekent dat organisaties zich niet langer alleen moeten focussen op de effecten en gevolgen van ouder worden. Het gaat vooral over het ontwikkelen en behouden van optimale inzetbaarheid, maar ook over optimaal ontwikkelen van alle medewerkers.

Deze titel is geschikt voor HR functionarissen, arbocoordinatoren, preventiemedewerkers, medezeggenschapleden, leden van OR-commissies.

Naar boven