Het Nederlandse winkellandschap in transitie

Ed Nozeman, Michael Langendoen

Omschrijving

In de collegezalen van de Amsterdam School of Real Estate treffen
professionals uit alle hoeken en gaten van de vastgoedsector
elkaar. Binnen elke nieuwe lichting masterstudenten vormen de
winkelmarktspecialisten een kleine groep te midden van de vele
kantoren- en woningspecialisten. Toch vallen zij niet weg in een
grote groep.

Regelmatig halen docenten namelijk voorbeelden van de winkelmarkt
aan om aan te tonen hoe het ook kan. De specialisten in kantoren
wijzen we er op dat elke vierkante meter winkelruimte in Nederland
in kaart is gebracht. Woningontwikkelaars confronteren we met het
feit dat in de winkelsector de gebruiker echt centraal staat en
niet alleen in woord.

Betekent dit dat professionals in de winkelsector niets meer hoeven
te leren? De tweede reden waarom ook professionals niet uitgeleerd
zijn is dat de winkelmarkt zeer dynamisch is. Deze trends doen zich
voor in een tijd dat consumenten hogere eisen aan een winkelcentrum
stellen. Maar deze trends doen zich ook voor in een tijd dat de
gevolgen van de kredietcrisis zich nog sterk doen voelen. Voor
beleggers, ontwikkelaars en retailers zitten de kredietlijnen
dicht. De consumentenbestedingen vallen gezien de diepte van de
crisis nog mee maar het lage consumentenvertrouwen leidt tot
voorzichtigheid alom.

De auteurs van dit boek – allen specialisten op hun terrein –
schetsen tegen deze achtergrond een beeld van grote veranderingen.
Niet voor niets konden de auteurs zich direct herkennen in de
passende titel: het Nederlandse winkellandschap in transitie. Het
geeft treffend de actualiteit weer.

In het boek ‘Het Nederlandse winkellandschap in
transitie’ vindt u relevante structuren en verbanden in de
retail-en retailvastgoedmarkt. Het boek besteedt aandacht aan de
historische ontwikkelingen. Het laat eigene van de verschillende
actoren, hun optreden en invloed zien.

Het boek behandelt onder andere de volgende onderwerpen:
– aspecten bij de beoordeling van winkelgebieden
– gedrag moderne retailer
– de ongrijpbare consument
– de rol van de verschillende overheden
– het metier van de projectontwikkelaar
– de beleggingskant van de winkelmarkt
– het management van winkelcentra
– het toekomstperspectief

Het boek leidt tot verdieping van het inzicht en is een goede
fundering voor plannen en beslissingen die te maken hebben met de
ruimtelijke en vastgoedaspecten van de retailmarkt.

Naar boven