Kwaliteitsborging voor het bouwen

Het nieuwe stelsel in de bouw

ing. D.J. (Joost) Vos

Omschrijving

Kwaliteitsborging voor het bouwen
Het nieuwe stelsel in de bouw

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Na jaren van (politieke) discussie en lobby is er nu zekerheid over de komst van een ingrijpende stelselwijziging in de bouw. De wijziging treedt gelijktijdig met de invoering van de Omgevingswet (Ow) in werking, naar verwachting 1 januari 2021.

Waarom komt die wet er en wat verandert de Wkb in het stelsel/bouwproces?
In dit boek is in Deel 1 eerst het ‘waarom’ van de Wkb uitgelegd. In dit deel is ook ingegaan op het huidige en nieuwe stelsel en de verschillen daartussen. Ook op een andere ingrijpende wijziging, die van de verdeling van de aansprakelijkheid, is kort ingegaan.
Met de komst van het nieuwe stelsel zal de focus voor het voldoen van een bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften verschuiven van de papieren plantoets bij vergunningverlening, naar datgene wat is uitgevoerd: de zogenoemd ‘as-built’ situatie. Een belangrijk onderdeel van het stelsel het vooraf inventariseren van de risico’s dat een bouwwerk niet aan de voorschriften voldoet en dit – samen met de noodzakelijke beheersmaatregelen – vastleggen in een borgingsplan.

In Deel 2 is ingegaan op de grondslag van het borgingsplan en de risicobeoordeling in de wet. Ook komt aan bod hoe je een risicobeoordeling opstelt. De gegevens en bescheiden behorende bij deze as-built situatie worden vastgelegd in een zogenoemd ‘as-built dossier’.

In Deel 3 zijn de dossiers die de nieuwe wet kent op een rijtje gezet en is beschreven hoe de informatiebehoefte is geregeld.

Auteur

ing. D.J. (Joost) Vos met medewerking van ir. H.C.M. (Hajé) van Egmond

OmgevingindePraktijk.nl
De kennisbank Omgeving in de Praktijk is volledig vernieuwd met het oog op de nieuwe Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging, beide vanaf 2021 van kracht. De nieuwe vormgeving, de verbeterde zoekstructuur en de redactionele kwaliteit van Omgeving in de Praktijk zorgen ervoor dat u snel en adequaat vindt waar u naar op zoek bent. Zo bent u altijd snel op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving rond deze belangrijke wetten, voorzien van redactionele duiding en toelichting met een expertspanel dat altijd bereikbaar is voor vragen.
Meer informatie en abonneren>

Naar boven