Microbiologie van voedingsmiddelen

Dijk et al.

(incl. verzendkosten)

(incl. verzendkosten)

(incl. verzendkosten)

Omschrijving

Microbiologie van Voedingsmiddelen: hét meest complete boek voor levensmiddelenmicrobiologen

Het boek Microbiologie van Voedingsmiddelen is een uniek naslagwerk waarin alle relevante microbiologische methoden van ISO, CEN, NEN, IDF en FNZ zijn gebundeld.  

Een deskundige redactie beschrijft meer dan 30 micro-organismen, verdeeld over 10 productgroepen, welk gevaar er voor de productkwaliteit en productveiligheid bestaat.  

De vijfde druk is aangepast aan nationale en internationale normen en richtlijnen die de voorgaande jaren zijn verschenen. Belangrijke wijzigingen zijn o.a gewijzigde criteria voor producten; 

  • gewijzigde methoden voor nieuw uitgebrachte normen; 
  • te verwachten ontwikkelingen van methoden waarvan norm nog in ontwikkeling is;  
  • nieuwe methoden zoals Alicyclobacillus, STEC en Miniatuurbepaling Salmonella; 
  • uitgebreidere beschrijving van ‘Voedselvergiftigingen en – infecties’;
  • uitbreiding ‘Onderzoek in de productie-omgeving’ met de primaire productiefase. 

 Microbiologie van Voedingsmiddelen is hét meest complete boek voor levensmiddelenmicrobiologen in Nederland en België. 

Naar boven