NEN 1010 Uitleg en toepassingen - editie 2021

Elektrische installaties: veilig, functioneel en efficiënt

Ing. N.J. (Nico) Kluwen, Prof.dr.ir. J.F.G. Sjef Cobben

Vul uw InstallQ klantnummer of studentnummer bij opmerkingen in.

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

NEN 1010 Uitleg en toepassingen
Deze nieuwe editie is aangepast en geactualiseerd aan de hand van de NEN 1010:2020.

Over het boek
Het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en inspecteren van een elektrische installatie vraagt de nodige achtergrondkennis, kennis van normen en ervaring. De NEN 1010 is in dit verband de belangrijkste norm. Het begrijpen en vertalen van de NEN 1010 naar de praktijk is geen eenvoudige opgave. Dit heeft niet alleen te maken met de ‘normtekst’, maar zeker ook met de toenemende complexiteit van installaties. Hierbij wordt tegenwoordig ook gekeken naar de efficiency (de verliezen) van een installatie. Ook komen slimme concepten met eigen opwek en opslag steeds meer voor. Meer en meer zal een beroep worden gedaan op grondige elektrotechnische basiskennis. Ook ervaringen van anderen kunnen een belangrijke rol spelen in het vergaren van eigen kennis en begrip.

Bij de opbouw van dit boek is nadrukkelijk gekeken naar deze drie aspecten. Elektrotechnische basiskennis is gekoppeld aan uitleg over de normtekst en aangevuld met praktische voorbeelden uit de praktijk. Op deze manier komen alle ingrediënten bij elkaar om een elektrische installatie goed te ontwerpen, aan te leggen en te inspecteren!

Deze uitgave is bedoeld voor degenen die betrokken zijn bij elektrotechnische installaties, zoals installateurs, adviesbureaus, technische diensten, beheerders van elektrotechnische installaties en onderwijsinstellingen.

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:
– samenhang tussen normen
– netcode
– berekeningen voor het ontwerpen van installaties
– praktische uitwerking van aardingssystemen (TT- en TN-stelsel)
– leidingberekening met vele voorbeelden
– beveiliging van installaties
– toepassing van beveiligingstoestellen
– compatibiliteit tussen installatieonderdelen
– inspectie van installaties
– bijzondere installaties (onder andere PV-systemen)
– energie-efficiency en slimme installaties

De combinatie tussen de benodigde basiskennis, uitleg van de NEN 1010 en de verrijking met de vele voorbeelden zorgt hierbij voor een uitgebalanceerde kennisoverdracht!

Auteurs:
Prof. dr.ir. J.F.G (Sjef ) Cobben
Sjef Cobben heeft tientallen jaren ervaring in het ontwerpen en de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Hij is vele jaren lid geweest van diverse nationale en internationale normcommissies op het gebied van elektrische installaties en Power Quality. Hij is in 2007 gepromoveerd aan de TU Eindhoven op het vakgebied Power Quality en thans als deeltijdhoogleraar verbonden aan de TU Eindhoven. Hij is auteur van vele publicaties en boeken op het gebied van elektrische installaties, veiligheid en Power Quality. Ook is hij als hoofdredacteur betrokken bij de Kennisbank Installatie Journaal waarin de uitleg en toepassing van NEN 1010 maar ook van de NEN 3140, Power Quality, Verdeelsystemen, ATEX en Machineveiligheid centraal staan.

Ing. N.J. (Nico) Kluwen
Nico Kluwen werkt als elektrotechnisch onderzoeker en gerechtelijk deskundige bij Nimirco B.V.. Daarvoor was hij werkzaam bij EFPC B.V., European Fire Protection Consultants B.V. en Bureau Veritas als manager van de afdeling inspectie. In die hoedanigheid coördineerde hij de uitvoering van inspecties en specialistische onderzoeken in (middel) grote industriële bedrijven en alle takken van industrie, de gezondheidszorg, utiliteitsgebouwen, enzovoort. Daarnaast is hij vele jaren actief geweest in het normalisatiewerk, zowel nationaal (NEC 64) als internationaal (CENELEC en IEC). Ook heeft hij vele cursussen verzorgd en boeken geschreven rond het ontwerpen, het inspecteren en de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties.

Naar boven