NEN 3140 - Vakbekwaam persoon

Bedrijfsvoering van elektrische installaties

A.W.M. Kerkhofs

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Omschrijving

NEN 3140 – Vakbekwaam persoon

Iedere medewerker die bij werkzaamheden wordt blootgesteld aan risico’s van elektrotechnische aard, heeft te maken met de NEN 3140. Deze norm beschrijft de eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen, wanneer door het gebruik ervan of door de omstandigheden waarin deze worden gebruikt elektrisch gevaar kan ontstaan. Het lezen van een norm is vaak lastig. Dit boek, afgestemd op de NEN 3140 uit 2011, beschrijft de praktische betekenis van de norm voor de Vakbekwaam Persoon. Hieronder wordt verstaan een medewerker met minimaal een lagere elektrotechnische opleiding die de verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van een eigen takenpakket, zoals elektromonteurs, storingsmonteurs, installateurs en inspecteurs.

Het boek kan worden gebruikt om inzicht te verwerven in de wijze waarop veilig kan worden gewerkt aan, met of nabij elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Behalve als leerzaam leesboek kan deze uitgave ook worden ingezet als cursusmateriaal bij trainingen Vakbekwaam Persoon NEN 3140.

Een greep uit de inhoud:

 • regelgeving elektrische veiligheid
 • gevaren van elektriciteit
 • beschermingsmiddelen
 • eerste hulp bij elektriciteitsongevallen
 • aanwijsbeleid
 • werkzaamheden in elektrotechnische ruimten
 • werkzaamheden in de nabijheid van actieve delen
 • werkzaamheden verricht bij of met derden
 • veilig meten met passende veilige meetapparatuur
 • spanningsloos maken van een elektrische installatie
 • werken aan of in de nabijheid van actieve delen onder spanning
 • zekeringen vervangen
 • werkzaamheden in een omgeving met bijzondere risico’s
 • inspectiewerkzaamheden

Uniek aan dit boek is de technische diepgang: waarom gebruiken we een dubbelpolige spanningsaanwijzer? Welk meetinstrument is veilig en geschikt om te gebruiken in een bepaalde omgeving? Hoe moeten we veilig meten? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet je gebruiken bij welke werkzaamheden? Dit zijn enkele van de vele voorbeelden die dit boek tot meer maken dan de norm voor een praktisch ingestelde elektrotechnische medewerker.

Deze tweede druk van NEN 3140 Vakbekwaam Persoon heeft ten opzichte van de eerste druk een aantal kleine wijzigingen ondergaan. Ter verduidelijking zijn een aantal afbeeldingen toegevoegd en is de tekst licht aangepast.

Over de auteur
Dhr. A.W.M. (Anton) Kerkhofs is werkzaam als trainer adviseur elektrotechniek en tevens als veiligheidskundige bij SBK Advies & Training. In deze functie is hij betrokken bij het ontwikkelen van elektrotechnische normen. Het opzetten van opleidingsplannen en trainingen is een van zijn speerpunten. Ook adviseert hij ondernemingen en verzorgt hij uiteenlopende elektrotechnische trainingen voor de branchevereniging en voor diverse bedrijven. Bovendien publiceert Kerkhofs regelmatig over zijn vakgebied.

Naar boven