NEN 3140 Vakbekwaam Persoon

Bedrijfsvoering van elektrische installaties

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

NEN 3140 Vakbekwaam Persoon 
Bedrijfsvoering van elektrische installaties
Gebaseerd op NEN 3140+A3:2019.

Over het boek
Iedere medewerker die bij werkzaamheden wordt blootgesteld aan risico’s van elektrotechnische aard, heeft te maken met NEN 3140. Deze norm beschrijft de eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen, wanneer door het gebruik ervan of door de omstandigheden waarin deze worden gebruikt elektrisch gevaar kan ontstaan. Het lezen van een norm is vaak lastig.

Dit boek, afgestemd op NEN 3140+A3:2019, beschrijft de praktische betekenis van de norm voor de Vakbekwaam Persoon. Hieronder wordt verstaan een medewerker met minimaal een lagere elektrotechnische opleiding die de verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van een eigen takenpakket, zoals elektromonteurs, storingsmonteurs, installateurs en inspecteurs.

NEN 3140 Vakbekwaam Persoon bevat ook informatie voor personen die worden aangewezen als Werkverantwoordelijke of Installatieverantwoordelijke. Het kan worden gebruikt om inzicht te verwerven in de wijze waarop veilig kan worden gewerkt aan, met of nabij elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Behalve als leerzaam leesboek kan deze uitgave ook worden ingezet als cursusmateriaal bij trainingen Vakbekwaam Persoon Werkverantwoordelijke of Installatieverantwoordelijke NEN 3140.

Een greep uit de inhoud:
– regelgeving elektrische veiligheid;
– gevaren van elektriciteit;
– beschermingsmiddelen;
– eerste hulp bij elektriciteitsongevallen;
– aanwijsbeleid;
– werkzaamheden in elektrotechnische ruimten;
– werkzaamheden in de nabijheid van actieve delen;
– werkzaamheden verricht bij of met derden;
– veilig meten met passende veilige meetapparatuur;
– spanningsloos maken van een elektrische installatie;
– werken aan of in de nabijheid van actieve delen onder spanning;
– zekeringen vervangen;
– werkzaamheden in een omgeving met bijzondere risico’s;
– inspectiewerkzaamheden.

Over de auteur

Dhr. A.W.M. (Anton) Kerkhofs is werkzaam als trainer adviseur elektrotechniek en als veiligheidskundige bij SBK Opleidingen en hij is eigenaar van AK-Trainingen en Projecten. Hij is betrokken bij de totstandkoming van normen en technische publicaties waaronder boeken over NEN 3140 en NEN 1010. Ook levert hij regelmatig redactionele bijdragen voor vakbladen. Het opzetten van opleidingsplannen en het verzorgen van maatwerktrainingen is een van zijn speerpunten. Ook adviseert en begeleidt hij ondernemingen bij elektrotechnische vraagstukken

Naar boven