Normalisering van het ambtenarenrecht

Dr. Mr. Steven Jellinghaus, Mr. Karen Maessen

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

De kogel is door de kerk: de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren komt er aan. De wet is op 28 maart 2017 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Dit betekent dat de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend wijzigt. Zij gaan van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Van rechtspositieregeling naar cao. Van bestuursrecht naar civiel recht. Sommige groepen ambtenaren verliezen hun ambtelijke status terwijl groepen werknemers plotseling ambtenaar worden. Van de ene op de andere dag zal het arbeidsrecht zich gaan uitstrekken over ambtenaren. Uitgangspunt daarbij is dat de meeste arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk moeten zijn aan de verhoudingen in het bedrijfsleven.

De praktijk kan niet anders dan anticiperen

Bij besluitvorming moet nu al rekening worden gehouden met de normaliseringsslag. De sociale partners zijn bezig met de voorbereidingen. Dit boek verschaft op vlotte wijze inzicht in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen voor de praktijk. Onder andere bevat dit boek informatie over het nieuwe ambtenarenbegrip, het overgangsrecht, de verschillende rechtsstelsels, de nieuwe Ambtenarenwet, de gevolgen voor besluitvormingstrajecten, de voorbereiding van het omzettingsmoment (van aanstelling naar arbeidsovereenkomst), de status van de rechtspositieregeling na 2020, het nieuwe procederen, de wijziging van het ontslagstelsel en de verandering van de positie van de vakbonden en de ondernemingsraad.

Auteurs

Dr.mr. Steven Jellinghaus, mr. Karen Maessen

Congres Startklaar voor het nieuwe ambtenarenrecht | 30 november 2017 | Jaarbeurs Utrecht

Tip! In één dag aandacht voor alle belangrijke wijzigen. Wat houdt de nieuwe Ambtenarenwet precies in? Meld u dan aan voor ‘Startklaar voor het nieuwe ambtenarenrecht – waar moet HR op letten’ op 30 november. Dr. mr. Steven Jellinghaus en mr. Karen Maessen spreken beiden tijdens dit congres.  Meer informatie >

 

Naar boven