RCC Koude & Luchtbehandeling

Refigeration & Climate Control/Koude & luchtbehandeling

Verschijnt 8x per jaar.

Het eerste jaar profiteert u van een aantrekkelijke korting. Alleen geldig als u de afgelopen 3 jaar geen abonnee bent geweest! Dit voordeelabonnement loopt automatisch door in een jaarabonnement voor de dan geldende (jaar)abonnementsprijs tot wederopzegging.

Een studentenabonnement wordt alleen verstrekt aan studenten die aan kunnen tonen dat zij een relevante studie volgen.

Omschrijving

RCC Koude & Luchtbehandeling
Het platvorm in Nederland over koudetechniek, koeltechniek en klimaattechniek. Een actief platform waarop vakinformatie tussen brancheverenigingen, leveranciers en specialisten, beslissers in hun vakgebied, wordt uitgewisseld:

  • Focus op koude- koel- en klimaattechniek
  • Onafhankelijke redactie
  • Betrouwbare hoogwaardige informatie

Het magazine RCC Koude & Luchtbehandeling verschijnt 10x per jaar.

KNVvK
RCC Koude & Luchtbehandeling is het officiële orgaan van de KNVvK, Koninklijke Nederlandse Vereniging van Koude. Een zeer gewaardeerde nieuwsbron, waarin technische informatie over koude, ventilatie en luchtbehandeling, trends op het gebied van klimaatbeheersing en de nieuwste productinno-vaties uitgebreid aan bod komen. Het medium is al ruim 108 jaar de belangrijkste informatiebron voor de beslissers over “climate control” bij bedrijven en instellingen.

Voor wie interessant:
RCC Koude & Luchtbehandeling wordt gelezen door installateurs, adviseurs, groothandels, leveranciers, eindgebruikers en leden van brancheorganisaties binnen de koude-, koel- en klimaattechniek.

Naar boven