Snelle methoden

microbiologie van voedingsmiddelen en water

Enthoven et al.

Omschrijving

De klassieke microbiologische methoden zoals deze veelal in ISO, CEN en NEN-normen zijn vastgelegd hebben als grootste bezwaar dat deze erg tijdrovend zijn (3-5 dagen). De industrie en commerciële labs gebruiken daarom vooral alternatieve methoden die vanwege hun geringe tijdsduur ook wel worden aangeduid als ‘snelle methoden’. Deze snelle tests fungeren louter als indicator; de klassieke methoden gelden veelal nog steeds als de gouden standaard en worden gebruikt bij officiële bepalingen. Echter, steeds vaker worden de resultaten van snelle methoden via ringtesten vergeleken met die van klassieke methoden. Bij gelijkwaardige op betere resultaten worden de snelle tests geaccepteerd (officieel gevalideerd door organisaties als MicroVal, AFNOR en AOAC). Daarmee gelden deze snelle methoden ook als officiële/wettelijke bepalingsmethoden. 

Behalve het overzicht van het aanbod dient het boek als leidraad bij het kiezen welke methode voor een bedrijf het meest geschikt is. Hetzelfde geldt voor labautomatisering, aangezien in toenemende mate labhandelingen worden geautomatiseerd. 

De inhoud van het nieuwe boek 

De auteurs van het boek trachten antwoord te geven op de in de praktijk vaak gestelde vraag: ‘Welke snelle testmethode moeten wij als fabrikant/commercieel of laboratorium gebruiken voor het bepalen of dit micro-organisme wel of niet in een (grondstof/halffabrikaat voor) voedingsmiddel aanwezig is?’  

Onder snelle methoden wordt in feite verstaan alle niet klassieke methoden. Deze vraag blijkt in de praktijk niet zo gemakkelijk te beantwoorden, omdat: 

  • het aantal testen/technieken met de dag in aantal toeneemt; 
  • de keuze sterk afhangt van de aard van het te onderzoeken voedingsmiddel, de staat waarin dit verkeert (vloeibaar/poeder), deel van de keten waarop de gebruiker zich richt, accrediterende partij (MicroVal, AFNOR en AOAC) enzovoort; 
  • zaken als automatisering/flexibiliteit van inzetten een belangrijke rol spelen bij aanschaf/rendement/continuïteit van de test; 
  • aanwezige kennis van degene die testen uitvoert t.a.v. techniek, matrix en micro-organismen tussen bedrijven sterk varieert, maar in het algemeen afneemt. 
  • kosten aanschaf/onderhoud/materialen

 

Naar boven