Vastgoedmanagement

Een integrale en systematische benadering

Ir. C.A.J. van Beukering RVGME

Omschrijving

Management impliceert verandering, dynamiek, sturen en regelen.
Echter, vastgoed heeft sterk beperkende kenmerken. Is het eenmaal
gerealiseerd, dan is het de weerbarstigheid zelve: een star product
met een lange levensduur. Dit maakt een opportunistische ad
hoc-benadering van vastgoed volstrekt zinloos.

Integraal vastgoedmanagement neemt in onze dynamische samenleving
een belangrijke plaats in. Alleen door te kiezen voor een integrale
en systematische benadering van vraagstukken op het gebied van
vastgoed, is een duurzaam en economisch verantwoord beheer
mogelijk. Dat doet men door: te werken vanuit een helder
vastgoedmanagementconcept op:

 • beleidsvlak/strategisch niveau;
 • programmeringsvlak/tactisch niveau;
 • ontwikkelingsvlak/tactisch-operationeel niveau;
 • uitvoeringsvlak/operationeel niveau;
 • de integrale benadering van commerciële, technische,
  financiële, juridische en organisatorische aspecten;
 • inzicht te krijgen in de portefeuille, de exploitatie(lasten)
  en de (toegevoegde) waarde van vastgoed;
 • aandacht voor risico’s en kosten te analyseren en te
  reduceren;
 • het rendement van vastgoed te vergroten door te sturen op
  gebruikerstevredenheid.

Daarnaast krijgt vastgoedmanagement een plaats in de
managementcyclus, komt het huisvestingsmanagement aan de orde en
worden de laatste trends geschetst. Als bijlagen zijn opgenomen de
VastgoedKwaliteitsMeetlat voor organisaties en woningen, een
overzicht van besturings- en kennismanagementproducten.

Voor wie
Vastgoedmanagement is bestemd voor vastgoedmanagers,
portfoliomanagers, assetmanagers, propertymanagers, corporate real
estate managers, hoofden van afdelingen verhuur, woondiensten, en
hoofden huisvesting en technische zaken.

Auteur
Ir. C.A.J. van Beukering RVGME is raadgevend Ingenieur
NLingenieurs, directeur PVM, oud-voorzitter van de Stichting van
Vastgoedmanagers www.vgme.nl en directeur van het Platform Economie
& Ruimte www.economie-ruimte.nl. Hij is tevens auteur van het
boek Vastgoedontwikkeling, coauteur van het boek Vastgoed, markt en
ruimte en auteur van de whitepaper Economie&Ruimtelijke
inrichting, Bouwen aan de toekomst van Nederland in transitie
“Voorbij de moeilijke jaren”.

Naar boven