Verbeelding besluit bouwwerken leefomgeving

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Heeft u te maken met de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving? Dan is het boek Verbeelding Besluit bouwwerken leefomgeving Algemeen Bouwkundig uit de Reeks Bbl in de Praktijk een absolute must. Het een vervanging van de uitgave Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig.

In dit boek zijn de artikelen van Besluit bouwwerken leefomgeving toegankelijker gemaakt aan de hand van tekeningen. De tekeningen zijn zo veel mogelijk algemeen toepasbaar gemaakt om een bepaald artikel uit te leggen. Door de overzichtelijke presentatie en het gebruik van eenduidige symbolen en afkortingen zult u de gezochte informatie snel vinden.

De vervanging van de uitgave Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig was nodig vanwege de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving op 1 januari 2024. Tegelijkertijd is deze uitgave geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen. Hierbij is uitgegaan van het Bbl zoals dit te vinden is op www.iplo.nl. Op het moment van schrijven was dit de geconsolideerde Staatsbladversie d.d. 29 maart 2023.

Aannemers, projectontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties, maar ook de brandweer en afdelingen Bouw- en Woningtoezicht bij gemeenten hebben met dit boek een praktisch hulpmiddel in handen.

De auteurs van dit boek zijn werkzaam bij Nieman Raadgevende ingenieurs en hebben dagelijks beroepsmatig met het Besluit bouwwerken leefomgeving te maken en hun expertise staat garant voor de deskundige en praktische benadering van dit complexe onderwerp.

Naar boven