VRKI RisicoClassificatie Uitgebreid USB-stick (abonnement)

Rekenmodule voor beter beveiligingsplan

Piet de Haan

Omschrijving

VRKI RisicoClassificatie Uitgebreid USB-stick

Met de verbeterde VRKI RisicoClassificatie (RC) Uitgebreid bepaalt u de inbraakrisico’s en ziet u welke passende maatregelen nodig zijn. U stelt op een eenvoudige manier de juiste risicoklasse vast voor een woning, bedrijf of onderwijsinstelling.

Wat is er veranderd in deze editie ten opzichte van die van 2022?

De certificatieschema’ s BORG-E en BORG-B versie 2.0 zijn gepubliceerd op 7 oktober 2021 met ingangsdatum 1 januari 2022.

Deze certificatieschema’s zijn de opvolger van de CCV Certificatieschema’s versie 1.0 uit 2021.

De wijzigingen in de versie 2.0 zijn op hoofdlijnen weergegeven links bovenin in het menu HELP met een PowerPointpresentatie: BORG-E versie 2022 en 2023.

De wijzigingen hebben betrekking op:

 • Verificatie diploma’s;
 • Verwijzing naar de VEB 4-Kwaliteitsregeling en de VEB 4 Erkenningsregeling inbraakbeveiliging VRKI;
 • Voorbeeldprojecten zijn aangepast.

 

VRKI 2.0 publicatiedatum 1 december 2022

De nieuwe versie van de VRKI 2.0 editie 2023 mag vanaf 1 januari 2023 worden gebruikt. Daarnaast mag tot 1 april ook gebruik worden gemaakt van de VRKI 2.0 versie 2022.

Belangrijkste wijzigingen:

 • De verwijzing naar de Richtlijn onderwijsinstellingen is in deel A en deel B vervallen.

Voor het ontwerp van inbraakbeveiliging scholen kan de risicoklasse-indeling voor bedrijven worden toegepast of (na verificatie bij de verzekeraar) gebruik worden gemaakt van het Marsh Risk Management Programma Onderwijsinstellingen 2012 en/of Risk Management Programma Onderwijsinstellingen, Samenvatting Elektronische beveiligingsmaatregelen 2016.

 • Deel A: indeling naar attractiviteit van goederen en inventaris 2023. Het ‘V’-teken in de eerste kolom van de attractiviteitslijst geeft de verandering weer ten opzichte van het vorige jaar.
 • Keuze-optie “Meewegen immateriële zaken” is niet meer vermeld. Wordt nog wel genoemd bij eisen beveiligingsplan Deel B.
 • Definities en eisen kluizen zijn bijgewerkt.
 • Eisen voor kluisverandering zijn aangepast.
 • In- en uitschakelen inbraaksignaleringssystemen zijn verduidelijkt.
 • Prestatie-eisen rolluiken en rolhekken zijn aangepast.
 • Tekst over bereikbaarheid en beveiliging dak- en gevelelementen zijn verduidelijkt.
 • Definities maatwerk, gelijkwaardigheid en aantoonbaar vakmanschap zijn opgenomen.
 • Tekstuele aanpassingen waar nodig zijn doorgevoerd.
 • Verificatie van prestaties artikel 7.4.6 aangepast met AT3 en AT4.

Alle genoemde wijzigingen zijn verwerkt in de VRKI-RC module 2023.

Netwerkversie
Er is ook een netwerkversie beschikbaar. Voor informatie hierover neemt u contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: 088 5840888.

Naar boven