VRKI RisicoClassificatie Uitgebreid USB-stick (abonnement)

Rekenmodule voor beter beveiligingsplan

Piet de Haan

Omschrijving

VRKI RisicoClassificatie Uitgebreid USB-stick

Met de verbeterde VRKI RisicoClassificatie (RC) Uitgebreid bepaalt u de inbraakrisico’s en ziet u welke passende maatregelen nodig zijn. U stelt op een eenvoudige manier de juiste risicoklasse vast voor een woning, bedrijf of onderwijsinstelling.

VRKI 2.0 editie 2021
De nieuwe versie van de VRKI 2.0 editie 2021 is vanaf 1 januari 2021 te gebruiken. Er geldt een overgangsperiode tot 1 april 2021 voor de VRKI 2.0 versie 2020. Met de invoering van de nieuwe certificatieschema’s BORG-E en BORG-B en de VRKI 2.0 versie 2021 per 1 januari 2021 is de ontwerpmodule ingrijpend gewijzigd.

Het zijn zeven (op onderdelen) verschillende modules binnen één totaalconcept. De ontwerpmodule schakelt automatisch om op basis van het te kiezen kwaliteitssysteem wat door het betreffende beveiligingsbedrijf (of de ontwerper) wordt gebruikt, te weten:
1. Geen certificering.
2. BORG-B gecertificeerd bedrijf.
3. BORG-E gecertificeerd bedrijf.
4. BORG-E + BORG-B gecertificeerd bedrijf.
5. BORG gecertificeerd bedrijf conform de NBRL BORG 2005v2.*
6. VEB erkend beveiligingsbedrijf.
7. Anders nl: bijvoorbeeld ISO 9001 of PKVW of toekomstige schema’s.
*)De NBRL BORG 2005v2 is alleen van toepassing op projecten uit 2020. Na 1-1-2021 geldt voor nieuwe projecten de Certificatieschema’s BORG-E en BORG-B. 

De overgang naar BORG-E en BORG-B:
1.5 OVERGANGSREGELING
Certificatie-instellingen geven verschillende informatie over het toepassen van de overgang naar BORG-E en BORG-B.
1) Verplicht na 1-1-2021 ongeacht of u al over een aangepaste certificatie-overeenkomst beschikt.
2) Nadat bij de eerstvolgende bedrijfsaudit in 2021 is vastgesteld dat aan alle eisen uit de nieuwe schema’s is voldaan.
Advies: neem contact op met uw Certificatie-instelling over de juiste procedure.

Andere aandachtspunten in deze VRKI 2.0 editie 2021 zijn:
Als er een compleet ingevuld Intakedocument beschikbaar is, hoeft u geen PvE op te stellen; het Intakedocument heeft dezelfde functie als het PvE.
Hoofdsysteem, Handmatige keuze van de beveiligingsmaatregelen. Nieuw is de beperking bij de keuzes voor BK- en CO-maatregelen wanneer u alleen over een BORG-E licentie beschikt. BORG-E gaat immers alleen over de alarminstallatie en niet over bouwkundige en CO-maatregelen. Voor het uitvoeren van het totale pakket van maatregelen conform de tabellen in deel A van de VRKI dient u ook voor BORG-B te zijn gecertificeerd.

Nieuw is dat in het BORG-E schema de geldigheid van een certificaat niet meer is opgenomen. Een certificaat alarminstallatie zegt alleen iets over het moment van oplevering en niets over de gebruiksduur daarna. Voor het uitvoeren van onderhoud aan alarminstallaties, de bereikbaarheid van het bedrijf en tijdslimieten voor het opheffen van storingen staan geen voorwaarden in het BORG-E en BORG-B schema. In de verwijzing naar de VRKI 2.0 wel, in de VRKI is onderhoud verplicht.

Netwerkversie
Er is ook een netwerkversie beschikbaar. Voor informatie hierover neemt u contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: 088 5840888.

Naar boven