VRKI RisicoClassificatie Uitgebreid USB-stick (abonnement)

Rekenmodule voor beter beveiligingsplan

Piet de Haan

Omschrijving

VRKI RisicoClassificatie Uitgebreid USB-stick

Met de verbeterde VRKI RisicoClassificatie (RC) Uitgebreid bepaalt u de inbraakrisico’s en ziet u welke passende maatregelen nodig zijn. U stelt op een eenvoudige manier de juiste risicoklasse vast voor een woning, bedrijf of onderwijsinstelling.

VRKI 2.0 editie 2022
De certificatieschema’ s BORG-E en BORG-B versie 2.0 zijn gepubliceerd op 7 oktober 2021 met ingangsdatum 1 januari 2022. Deze certificatieschema’s zijn de opvolger van het CCV Certificatieschema’s versie 1.0 uit 2021.

De nieuwe versie van de VRKI 2.0 editie 2022 mag vanaf 1 januari 2022 worden gebruikt. Daarnaast mag tot 1 april ook gebruik worden gemaakt van de VRKI 2.0 versie 2021.

Belangrijkste wijzigingen:

  • De attractiviteitenlijst bevat een aantal wijzigingen.
  • Het intakedocument en de definitie ervan zijn aangepast. De lijst met referentiedocumenten is niet meer opgenomen in het intakedocument maar nog wel van toepassing in het beveiligingsplan.
  • De VRKI is aangepast naar aanleiding van de gewijzigde regels op het gebied van waardeberging (kluizen). Paragrafen 4.2 en 4.3 zijn gewijzigd en bijlage 1 is komen te vervallen.
  • In paragraaf 7.5 werd verwezen naar GPRS. Dit is vervangen voor overdrager mobiel netwerk. De figuren in de paragraaf zijn hierop aangepast.
  • Waar nodig zijn teksten aangescherpt. (Zie ook artikel 6.4.2 in deel B Minimale eisen omvang projectie, laatste alinea: De ruimtes die van het bewaakte gebied worden uitgezonderd van detectie moeten in het intakedocument en het beveiligingsplan worden toegelicht en vastgelegd. (Deze uitzondering geldt uitsluitend voor ruimtes met goederen attractiviteit laag en bij woningen voor ruimten waar zich geen attractieve zaken van de inboedel bevinden).
  • De lay-out is gewijzigd.

In de module voor onderwijsinstellingen zijn keuzemogelijkheden toegevoegd voor subsystemen:

  • Subsysteem met een onderwijsfunctie;
  • Subsysteem waardeberging schoolexamens conform bijlage 2 van de Richtlijn Onderwijsinstellingen;
  • Subsysteem met bedrijfsfunctie (denk aan een sportaccommodatie, kinderdagverblijf, bibliotheek, kantoor, horeca e.d.).

Netwerkversie
Er is ook een netwerkversie beschikbaar. Voor informatie hierover neemt u contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: 088 5840888.

Naar boven