Warmtepompen

Duurzame klimaatoplossingen

Warmtepompen verschijnt 6x per jaar

Deze aanbieding is alleen geldig indien u het afgelopen jaar geen abonnement op deze titel heeft gehad. Dit voordeelabonnement loopt automatisch door in een jaarabonnement voor de dan geldende (jaar)abonnementsprijs tot wederopzegging.

U kunt slechts 1 x per jaar een gratis proefnummer aanvragen. U ontvangt een exemplaar van het huidige nummer.

Omschrijving

Warmtepompen is het verbindende platform in de bouwketen als het gaat om de toepassing van warmtepompen in woningen, commercieel vastgoed en maatschappelijk vastgoed. Door de heldere rubricering informeert Warmtepompen over de organisatie van een duurzame klimaat- en energievoorziening in woningen en gebouwen, wet- en regelgeving, beschikbare techniek, best practices en duurzame innovators.

De informatie in Warmtepompen (verschijnt 6x per jaar) ondersteunt opdrachtgevers in de bouwketen (overheden, vastgoedbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven) bij de vormgeving en uitvoering van hun duurzaamheidsbeleid. Daarbij zorgt Warmtepompen voor contact van duurzame opdrachtgevers met duurzame ontwerpers als architecten en bestekschrijvers en duurzame adviseurs als installatieadviseurs en ingenieursbureaus.

Het bereik van Warmtepompen onder relevante branche- en belangenorganisaties, ESCo’s, duurzame installateurs, subsidiebureaus en toeleveranciers maakt de doelgroepbenadering (keten) sluitend.

In de redactieraad van Warmtepompen zijn experts vanuit overheid, opdrachtgevers en warmtepompindustrie vertegenwoordigd.

Naar boven