Zakboek Elektrotechniek - Formules, tabellen en berekeningen

Formules, tabellen en berekeningen

Ing. Nico Kluwen, Prof.dr.ir. Sjef Cobben

Vul uw InstallQ klantnummer bij opmerkingen in.

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Omschrijving

Zakboek Elektrotechniek, formules, tabellen en berekeningen

In het  Zakboek Elektrotechniek zijn de bekende elektrotechnische begrippen, symbolen, grootheden, formules en schakelingen opgenomen.

Ook is deze editie uitgebreid in op basis van de technologische ontwikkelingen in de installatietechniek. Denk hierbij aan fotovoltaïsche systemen (PV-systemen), hogere harmonische stromen, EMC en andere relevante onderwerpen. Deze onderwerpen zijn geheel afgestemd op de NEN 1010 uitgave 2015.

Daarnaast bevat dit zakboek de gebruikelijke tabellen en grafieken. Het zakboekje is aangevuld met gegevens over distributietransformatoren, schakel- en verdeelinrichtingen en beveiligingsmiddelen. Bovendien komen berekeningen aan weerstanden, condensatoren, zelfinducties en magnetische velden aan bod. Behalve filterkringen zijn ook de formules opgenomen voor spanningsberekeningen.

Centraal staan de berekeningen die installateurs regelmatig uitvoeren rond bijvoorbeeld:
· kortsluitstroom in driefasenstelsels
· kortsluitstroom tussen fase en aarde
· maximale lengte van leidingen
· driefasenspanningsverlies
· inschakelstromen
· circuitweerstand in TT-stelsels
· arbeidsfactor
· harmonischen
· resonantiefrequentie
· spanningsvariatie.

Voor wie?
Het zakboek is nuttig voor iedereen die in de elektrotechniek werkzaam is of daar op een of andere wijze bij betrokken is, zoals studenten, adviseurs, installateurs, monteurs en technici.

Auteurs:
Prof. dr.ir. J.F.G (Sjef ) Cobben werkt bij Alliander met als aandachtsgebieden de veiligheid van aangesloten installaties, de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening en intelligent netbeheer. Hij is lid van NEC 64 (NEN 1010, laagspanningsinstallaties), NEC 8 (Spanningskenmerken) en diverse internationale commissies. In 2007 is hij aan de TU Eindhoven gepromoveerd op het vakgebied Power Quality en hij is er nu deeltijdhoogleraar en verantwoordelijk voor het Power Quality-lab. Hij heeft veel bijdragen geleverd aan boeken, cursussen en seminars over de NEN 1010 en Power Quality.

Ing. N.J. (Nico) Kluwen werkt als manager van de afdeling Meldsystemen van EFPC B.V., European Fire Protection Consultants B.V. Daarvoor was hij werkzaam bij Bureau Veritas als manager van de afdeling Inspectie. In die hoedanigheid coördineerde hij de uitvoering van inspecties en specialistische onderzoeken in (middel)grote industriële bedrijven en alle takken van industrie, de gezondheidszorg, utiliteitsgebouwen, enzovoort. Daarnaast is hij vele jaren actief geweest in het normalisatiewerk, zowel nationaal (NEC 64) als internationaal (CENELEC en IEC). Ook heeft hij vele cursussen verzorgd en boeken geschreven rond het ontwerpen, het inspecteren en de bedrijfsvoering van  elektrotechnische installaties.

Naar boven