Het Nieuwe Werken onder het nieuwe arbeidsrecht

Handeiding voor de praktijk

Serie Actueel Recht voor P&O

mw. Mr. M.C.A. Hollants

Omschrijving

Dit boekje belicht de juridische kant van Het Nieuwe Werken (HNW). Het gaat hierbij om  een ruim begrip van HNW; het tijd- en plaats onafhankelijk werken, flexibiliteit in de arbeidsurenomvang, levensfasebewust personeelsbeleid, in-en uitlening van arbeidskrachten, arbeidsverhoudingen buiten dienstverband.

De wetgever heeft in de afgelopen jaren ingespeeld op de belangstelling in de maatschappij voor HNW. Niet alleen door de AOW-gerechtigde leeftijd te verhogen maar ook door regelgeving ten behoeve van flexibiliteit en persoonlijk maatwerk wordt de duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten vergroot.

In deze uitgave komen nieuwe wetten aan de orde zoals de Wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, de omvorming van de Wet arbeid en zorg naar een Wet flexibel werken, de Wet werk en zekerheid.

Er wordt aandacht besteed aan nieuwe arbeidsverhoudingen zoals payrolling en contracting, en de wijze waarop de overheid arbeidskrachten wil beschermen tegen nadelige schijnconstructies. De tekst wordt verduidelijkt met voorbeelden uit de rechtspraktijk, en bevat tips. Dit alles om werkgevers en werknemers meer inzicht te geven wat juridisch wel en niet mogelijk is bij HNW, en zodoende HNW te bevorderen. Want bij een goede uitvoering van HNW is iedereen gebaat.

Dit boekje is bestemd voor: personeelsfunctionarissen, personeelsmanagers, hr managers, OR-leden en medewerkers van een personeelsafdeling

Naar boven