De High Performance Organisatie deel 2 - Mens, Motivatie, Talent en Gedrag - Management van leren en veranderen

Inzicht in uw strategische organisatievraagstukken

De High Performance Organisatie

drs. Harriet Kuipers, drs. Jan-Dirk den Breejen MSc, CM, drs. Nathalie Hazenberg MA, ir. Anthony Meyer zu Schlochtern

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

De wortel van het kwaad

De wortel van het kwaad is de menselijke neiging om bij dilemma’s voor de korte termijn en een beperkte scope te kiezen doordat het moeilijk is om de realiteit onder ogen te zien. Om dat te doorbreken en beter samen te werken, zijn er mensen met leiderschap nodig. Mensen met lef die inzicht hebben in de complexiteit van de snel veranderende werkelijkheid en de nieuwe mogelijkheden, zoals Elon Musk of Pieter Zwart (Coolblue).

Bedrijfscultuur verandert, de medewerkers groeien

Auteur Jan-Dirk den Breejen hanteert een aanpak die de werkelijke oorzaken van urgente en taaie strategische vraagstukken in kaart brengt. Hierbij staan de nieuwe toekomst en de organisatiedoelen centraal. Een onderzoek is het startpunt voor het ontwikkelen van een scherp inzicht in welke zaken verbeterd moeten worden: www.hpodiagnose.nl. De gezamenlijke diagnose gebeurt met systeemdenken tijdens een cocreatiewerkbijeenkomst. Vervolgens worden speerpunten bepaald, innovatieve oplossingen bedacht en uitgevoerd. Deze integrale aanpak levert een hoog rendement op.

De bedrijfscultuur verandert, de medewerkers groeien, de positionering verbetert en de High Performance Organisatie komt in zicht.

 

“De inhoud van dit praktische boek stimuleert managers en medewerkers om ruimte te creëren voor zelfsturing en creativiteit. Het maakt aannemelijk dat werkleertrajecten op die wijze opgezet, de doelen, de performance en het concurrentievermogen van de onderneming ondersteunen.”

Prof. dr. Joseph W.M. Kessels, hoogleraar Human Resource Development, Open Universiteit.

Naar boven