Klokkenluiders en medezeggenschap

Over de nieuwe 'Wet Huis voor klokkenluiders' welke in 2016 in werking is getreden

Serie OR-Praktijk

Arjen van Halem

Omschrijving

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Vanaf de inwerkingtreding van deze wet dient iedere onderneming, publiek en privaat, met tenminste vijftig werknemers een regeling voor het melden van misstanden te hebben – een klokkenluidersregeling. Het vaststellen hiervan vereist de instemming van de ondernemingsraad.

Een klokkenluidersregeling zal pas kans van slagen maken als hij ingebed is in een open bedrijfscultuur, waarin aandacht is voor kwesties als integriteit en gewenst gedrag. Een cultuur waarin niet alleen de ondernemingsraad het melden van een misstand van groot belang acht, maar waar de werkgever dit ook op juiste waarde weet te schatten. Een cultuur waarin de werkgever zich actief inspant om risico’s te minimaliseren en werknemers een veilige werkomgeving te bieden.

Dit boek biedt leden van ondernemingsraden niet alleen nuttige achtergrondinformatie, maar ook veel praktische handvatten voor het welslagen van de klokkenluidersregeling. Zo draagt ook de ondernemingsraad er aan bij dat de moedige collega die de klok durft te luiden de erkenning krijgt die zij of hij verdient.

Met een voorwoord van Edith Snoeij, vice-voorzitter Huis voor klokkenluiders.

Achtergronden auteurs:

Redacteur Arjen van Halem is bedrijfskundige en werkzaam bij STZ Advies & Onderzoek, dat zich bezighoudt met projecten op het gebied van sociale infrastructuur, arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling, kwaliteit van de arbeid en privacy op de werkplek. Hij was een van de redacteuren van het Handboek OR Strategie en Beleid.

 

Naar boven