Opleidingsplannen

De ondernemingsraad als krachtige leeromgeving

Serie OR in Bedrijf Thema

Omschrijving

OR-leden moeten het OR-werk combineren met hun werk, waar gaandeweg ook steeds hogere eisen aan worden gesteld. Meerdere dagen van het werk wegblijven om maatwerktrainingen te volgen wordt steeds bezwaarlijker. We moeten daar leren waar het nodig is. We moeten leren het OR-werk op een slimme manier te leren.

Werkend leren en lerend werken
Leren kun je zien als onderzoeken, leren, trainen, experimenteren, de kunst afkijken, reflecteren, intervisie. Kortom alle activiteiten die nieuwe inzichten, passende vaardigheden of toe te passen kennis opleveren.

  • Maak kennis met de theorie van Manon Ruyters over werkend leren en lerend werken.
  • Ontdek dat de ondernemingsraad een krachtige leeromgeving is.
    Door de uitgebreide praktijkbeschrijvingen van hoe ondernemingsraden gekozen hebben voor heel verschillende leerinterventies krijg je een staalkaart van mogelijkheden om van de OR-praktijk te leren.
  • Lees de verschillende visies van de auteurs over planmatig leren in de OR
    en de aanpak van een opleidingsplan. Gebruik dit in je eigen OR-praktijk.

Achtergrond van de auteur(s) :

Johannes Kooistra
Is senior trainer en adviseur. Hij schrijft veel over medezeggenschap, het liefste overzichtsartikelen.

Nico Siffels
Is senior adviseur, denker en pleitbezorger van praktijkleren.

Annette Tas
Is coach en senior trainer. Zij is speciaal geïnteresseerd in planmatig opleiden. Alle auteurs zijn verbonden aan MEDE.

Naar boven