Een 'kleine' revolutie in arbeidsland?

Drs. Raymond Opdenakker, mr. drs. Carin Cuypers

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Sommige mensen zien de Arbeidsomstandighedenwet als een kleine revolutie binnen arbeidsorganisaties. Nu en in de toekomst zal de zorg voor de kwaliteit van de arbeid, een cruciale factor vormen in het gehele organisatiegebeuren. Deze goede zorg voor de kwaliteit van de arbeid heeft effect op het welbevinden, de motivatie, en mogelijk op vergroting van de productiviteit van de medewerkers.

Ondanks de toenemende wetgeving en de vele activiteiten binnen organisaties in het kader van de zorg voor de kwaliteit van de arbeid, het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid, blijft de psychische problematiek groot. Ervan uitgaande dat een onvoldoende zorg voor de kwaliteit van de arbeid kan leiden tot stress bij werknemers – in het uiterste geval (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebbende –, tracht dit artikel een bijdrage te leveren aan de terugdringing van stressverschijnselen binnen arbeidsorganisaties. Hierbij biedt het aanknopingspunten voor de hr-functionaris.

Naar boven