Organisering in Nederland

Drs. Geert de Bruin

Omschrijving

De laatste jaren worden werkgevers meer en meer geconfronteerd met het fenomeen organising. Organising heeft een sterk verband met interne spanningen en verdeeldheid binnen de vakbeweging. Problemen die zich centreren rond de representativiteit van vakbonden, het gezicht op de werkvloer van diezelfde vakbonden en de middelen die worden ingezet om doelen te realiseren. De achtergrond van deze problemen is de steeds dalende trend in het ledenbestand van vakbonden. Vakbonden vergrijzen; de representativiteit neemt af. Als reactie hierop nemen vakbonden initiatieven om aantrekkelijk te zijn (of te worden) voor nieuwe leden. Organising is een van die initiatieven. Dit artikel gaat dieper in op wat organising is, de achtergronden van organising en de wijze waarop ondernemingen hiermee kunnen omgaan.

Naar boven