Gids voor een optimale personeelsplanning

Dr. G.H.M. Evers

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Een organisatie die een goede personeelsplanningstrategie voert zal daaruit belangrijke voordelen kunnen putten. Daarbij zal de organisatie goed moeten kunnen inspelen op de personele consequenties van nieuwe strategische oriëntaties. Van groot belang is dus om de relevante ontwikkeling binnen en buiten de organisatie goed te onderkennen, de effecten te beoordelen en vertaling van diverse scenario’s in concrete doelen en acties om te zetten. Dit vereist inzicht, kennis en een goed besturingsmodel. We gaan hier uitvoerig in op diverse mogelijkheden om overzicht en inzicht te verkrijgen in de samenstelling en dynamiek van het personeelsbestand.

Naar boven