Re-integratie middelen

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Ten behoeve van gedeeltelijk arbeidsongeschikten bestaan in het kader van de WIA diverse re-integratiemiddelen. Dit zijn voor het merendeel middelen die al eerder bestonden en die soms op enkele punten zijn aangepast. Een proefplaatsing, waarbij de werknemer onbeloond arbeid verricht zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn uitkering, is mogelijk gedurende drie maanden. De no-riskpolis Ziektewet ex artikel 29b ZW (bij ziekte recht op ziekengeld als een werknemer een structurele functionele beperking heeft) is op enkele punten
uitgebreid.

Naar boven