Sociale innovatie: sturen op de waarde van mensen

Jan Diekmeijer

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Het idee achter sociale innovatie is dat organisaties hun menselijk kapitaal beter benutten waardoor de arbeidsproductiviteit toeneemt. Deze whitepaper laat zien hoe sociale innovatie het antwoord is op problemen als vergrijzing, ontgroening en globalisering. Het HRM-beleid moet zowel top-down als bottom-up geimplementeerd worden d.m.v. performancemanagement (personeelsbeoordeling).

Naar boven