Van personeelsmanagement naar Human Factor Management

Prof. dr. R.H.W. Vinke

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Waar belangrijke maatschappelijke vraagstukken aan de orde zijn, laten velen blijken welke standpunten worden ingenomen. Het gaat dan om denkmodellen, waarden en normen. In de praktijk van mens en werk worden die opvattingen nadrukkelijk tot gelding gebracht. Duw- en trekkrachten beïnvloeden menselijk gedrag in het huidige tijdsgewricht meer dan ooit. De samenleving eist meer van mensen en mensen eisen meer van de samenleving. Het hebben van werk, in economische zin, staat daarin centraler dan ooit terwijl de waarde van werk, in psychosociale betekenis, juist lijkt af te nemen. Opvattingen over en de praktijk van personeelsmanagement dienen zichtbaar te maken hoe de factor mens daarbij aan de orde is. Maar, ‘personeelsmanagement’ dekt niet altijd de lading waaronder het vaart. Er ontbreken stukken uit de puzzel en sommige stukjes passen niet.

Naar boven