Whitepaper Ziekte reïntegratie

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 is het ontslagrecht aanzienlijk gewijzigd. De WWZ treedt gefaseerd in werking, sommige onderdelen zijn per 1 juli 2015 in werking getreden, zoals de bepalingen over ontbinding van de arbeidsovereenkomst.De werkgever kan het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen in geval van economische omstandigheden en in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Naar boven