Inkoop in strategisch perspectief (Herziene 8e druk)

De nieuwe editie wordt begin oktober geleverd.

Graag je collegekaart mailen naar klantenservice@vakmedianet.nl bij de bestelling.

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Inkoop in strategisch perspectief
Eind oktober verschijnt de nieuwe geheel herziene 8e druk.

Een must read voor iedereen die inkoop professioneel in zijn of haar organisatie wil verankeren.

Sinds zijn eerste druk meer dan 30 jaar geleden heeft Inkoop in Strategisch Perspectief zich een vaste positie verworven binnen universitaire en hoger beroepsopleidingen en de inkooppraktijk. Het boek richtte zich zowel op de jonge professional die inkoop als carrière overweegt. Maar daarnaast ook op de ervaren manager en vakman/vrouw die kennis wil nemen van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Wat ons betreft blijft dit zo. Ook in deze volledig herziene en aan de actualiteit aangepaste versie is gebouwd op de volgende principes:

  • Management perspectief. Met focus op sturing en beheersing van inkoopprocessen en -besluitvorming aan de hand van actuele inkoopmodellen. Binnen private bedrijven en publieke organisaties.
  • Combinatie van theorie en praktijk. De theorie leidt tot verdieping, doorzicht en diepgang. De praktijk wordt belicht aan de hand van inkoopdilemma’s die bedrijven en professionals in hun werk tegenkomen.
  • Hanteerbare instrumenten. Die men direct kan toepassen in de eigen werksituatie om structuur te brengen in lastige inkoop- of leveranciersvraagstukken.
  • Heldere opzet en leesbare tekst. Ieder hoofdstuk kent een introductie casus die het kader neerzet, een inleiding, een overzicht van de te behandelen concepten en modellen, illustratieve en aansprekende inkoopmemo’s uit de praktijk, een samenvatting en toetsvragen.

In deze achtste editie krijgen de volgende zaken meer aandacht:

  • Cyclisch inkoopmodel. Naast de bekende lineaire inkoopmodellen, presenteert dit boek het cyclische inkoopmodel. Inkooptransacties en -relaties zijn nooit af. Ervaringen aan het eind van een inkoopcyclus zijn de input voor de volgende. Ervaringen van leveranciers in het verleden werken door in transacties vandaag en in de toekomst.
  • Inkoop en waardecreatie. Meer aandacht voor hoe inkoop en leveranciers klantwaarde, maatschappelijke waarde en aandeelhouderwaarde kunnen creëren. Voor hetzelfde geld.
  • Duurzaam en circulair inkopen. Hiervoor worden nieuwe modellen en ideeën gepresenteerd. Dit onderwerp komt nu gezien haar belang en actualiteit direct aan het begin van het boek aan de orde. Daarmee zet het hoofdstuk het kader voor de rest.
  • Public procurement. Covid 19 heeft de betekenis van een professioneel inkoopbeleid binnen de overheid onderstreept (mondkapjes, vaccins). Hier valt nog veel te winnen. Naast rechtmatigheid beschrijven wij hoe publieke organisaties tegelijkertijd veel doelmatiger kunnen inkopen.
  • Technologie. De rol van digitalisering in inkoop is sterk toegenomen. Deze editie besteedt hier expliciet aandacht aan.

Deze editie beoogt inkoop voor organisaties, professionals en de samenleving op een hoger niveau te brengen. Mensen die denken dat inkoop uitsluitend beperkt is tot kostenreductie en procesbewaking moeten dit boek zeker lezen!

De auteurs zijn ervaren professionals die het inkoopdomein zowel in wetenschappelijke als praktische zin bestrijken. Zij richten zich met dit boek primair op inkoopprofessionals, die inkoop krachtig binnen hun organisatie willen verankeren. Inhoud, vorm en taal zijn zo gekozen dat het boek ook toegankelijk is voor de managers aan wie inkoopprofessionals rapporteren. De tweede belangrijke doelgroep vormt studenten van het hoger beroeps onderwijs, die zich willen specialiseren in commerciële economie, marketing en inkoopmanagement.

Over de auteurs:
Jordie van Berkel-Schoonen is oprichter en eigenaar van F-Fort B.V., een organisatie die transitiemanagement vanuit inkoop en facilitair management levert. oor haar werk zijn diverse vakprijzen toegekend, waaronder Dutch Sourcing Award Innovatie en de Dutch Sourcing Award Jubilieumprijs (overall-beste sourcing solution in Nederland in de periode 2007-2012).

Gert Walhof is zelfstandig inkoopadviseur en sinds 2008 Lector Inkoopmanagement aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij is kennispartner binnen het netwerk van E-proQure. Als Lector ontwikkelt hij samen met de leden van de kenniskring praktijkgerichte onderzoeksprojecten, die samen met studenten worden uitgevoerd. En hij is betrokken bij het ontwikkelen van het inkooponderwijs.

Arjan van Weele is emeritus hoogleraar en bestuursadviseur. Hij was van 1989-2018 werkzaam als Nevi Hoogleraar Inkoopmanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven. Van 1986 tot 2019 was hij actief als docent aan vele opleidingsprogramma’s, nationaal zowel als internationaal.

 

Naar boven