Gebouwen bepalen onze energietoekomst

Ronald J.G. van Warmerdam

Omschrijving

Als het over energie gaat, lijkt in de politiek, in de pers en in ons dagelijks leven de nadruk te liggen op de auto, op CO2-uitstoot en het klimaat. Maar dat zijn bliksemafleiders. De belangrijkste opgave is om ons leven in onze gebouwen draaiend te houden. Want Nederland heeft een ernstige verslaving! We zijn energiejunkies en er zijn nog geen alternatieven voorhanden.

In het eerste deel van dit artikel wordt – voor de liefhebbers – het grote plaatje geschetst, met getallen om de omvang van de verslaving duidelijk  te maken. In het tweede deel wordt beschreven hoe gebouwen onderdeel vormen van het huidige energiesysteem en de noodzaak dit radicaal te veranderen. Er wordt een nieuw  energiesysteem geschetst waarop gebouwen moeten worden aangepast. Het derde deel behandelt de rollen van partijen en ten slotte worden een aantal kansen geschetst die direct helpen.

[content_block id=6995]

Naar boven