Het regie model

Iwam Liem

Omschrijving

Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Een definitie van ‘regie’ is door twaalf facilitaire professionals vastgesteld: Het op basis van de corporate strategy richting geven aan het geheel van activiteiten binnen het dienstverleningsproces op zodanige wijze dat dit leidt tot aantoonbaar gewaardeerd succes. In deze whitepaper over het regiemodel worden de doelstellingen en de drie  hoofdprocessen: klantmanagement, leveranciersmanagement en interne bedrijfsvoering/front- en backoffice uitgewerkt. [content_block id=6995]

Naar boven