Management inzicht voor assistants

Omschrijving

Organisatiekunde om je inzicht naar een hoger niveau te tillen

Het vakgebied ‘Management&Organisatie’, ook wel organisatiekunde genoemd, wordt al sinds lange tijd als een aparte discipline betiteld. Hoe steekt een organisatie in elkaar, waar liggen de pijnpunten, hoe is de bedrijfscultuur en wat is de strategie van een onderneming? Belangrijke vragen die eigenlijk de backbone van de organisatie vormen in een steeds sneller ontwikkelende omgeving.

Management&Organisatie is een wezenlijk onderdeel in de bedrijfsvoering van een organisatie. In de meeste gevallen wordt vanuit een externe analyse gekeken hoe de organisatie ingericht dient te worden om in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de klant. De manier waarop de organisatie wordt ingericht is het domein van organisatiekunde. De manier waarop de organisatie is ingericht bepaalt in hoge mate weer hoe je tegemoet kunt komen aan de wensen en behoeften van de buitenwereld.

Voor de werknemers in een organisatie, die alleen uitvoeren/operationeel bezig zijn, is organisatiekunde doorgaans een ‘blind spot’. Immers, het beleid wordt door het management bepaald en de werknemers voeren alleen uit. Ga je als werknemer je echter meer richten op een carrière binnen het bedrijf, dan wordt organisatiekunde een must. De kaders van de organisatie bepalen dan eigenlijk hoe jij als werknemer je beter kunt richten op jouw werkzaamheden binnen het bedrijf. De juniorfunctie wordt ingeruild voor een mediorfunctie en je doel wordt dan uiteraard om de stap te kunnen maken naar de seniorfunctie binnen het bedrijf.

Wat leer je?

 • Na deze training ken je de belangrijkste theoretische kaders van organisatiekunde.
 • Naast het kennen van managementmodellen en strategie, organisatiecultuur- en structuur, leer je vooral om om te gaan met deze modellen.
 • Je kunt in de dagelijkse praktijk meer zicht krijgen op bedrijfssituaties waar managers mee te maken krijgen en hoe managers denken vanuit een strategische scope. Hierdoor leer je om vanuit een mediorfunctie meer als een senior te denken en te handelen.
 • Uiteindelijk leer je dan hoe je meer als co-partner/gesprekspartner kunt acteren voor de managers.

Welke onderwerpen?

 • Geschiedenis organisatiekunde
 • Managementmodellen
 • Strategisch marketingmanagementmodel
 • Externe en interne analyse
 • Organisatiestructuur en -cultuur
 • Control-/evaluatiemodellen

Programma

9:00 uur: ontvangst

9:30 uur:

 • Kaders van de dag/programma
 • Inleiding organisatiekunde

Break

 • Managementmodellen
 • Strategisch marketing managementmodel

12:30 uur: Lunch

13:30 uur:

 • Organisatiestructuur en -cultuur
 • Control-/evaluatiemodellen
 • Business case: analyse en oplossingen uitgevoerd in tweetallen/groepen

Break

 • Presenteren plenair van de business case
 • Evaluatie en afronding

Docenten

Clarence van der Putte

Clarence van der Putte is een consultant, trainer en docent die actief is in binnen- en buitenland. Als consultant houdt hij zich vooral bezig met het adviseren van organisaties over hun strategie en de daarbij horende verandermanagementprocessen. Clarence heeft diverse managementboeken geschreven, waarbij bedrijfseconomie en marktonderzoek zijn stokpaardjes zijn. Zijn trainingen zijn intensief, dynamisch en vooral interactief.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven