Dit is de website van Vakmedianet bv, gevestigd te Bussum. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Vakmedianet accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Vakmedianet is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Vakmedianet, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet die op deze site van toepassing zijn.

Deze website bevat links naar websites van derden en Vakmedianet is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Vakmedianet dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakmedianet dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Naar boven