De ondernemingsraad in 40 jaar onderzoek

Serie OR-Praktijk

Jan Heijink

Omschrijving

In dit boek wordt de ontwikkelingsgang van de or geschetst op basis van onderzoek van de laatste 40 jaar.

De ontwikkelingen van de or worden bekeken op een drietal kern-indicatoren:

• De naleving van de wettelijke verplichtingen tot het instellen van een or en het kiezen van de or-leden;
• Het functioneren van de ondernemingsraad in de praktijk;
• Het effect en het resultaat dat de ondernemingsraad weet te behalen.

Deze bundel draagt bij aan vernieuwde aandacht voor het onderzoek en de praktijk van de medezeggenschap.

Achtergrond auteur:

Jan Heijink was lang verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen waar hij onderzoek deed op gebied van arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden en naar de rol van menselijke factoren in de veiligheid en de medezeggenschap. Verder was hij gedurende langere tijd als opleider en adviseur van ondernemingsraden werkzaam bij verschillende organisaties. Sinds 2009 maakt hij deel uit de van redactie van OR Strategie en Beleid. Na zijn pensionering is hij voorzitter van de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) geworden.

 

Naar boven