Lang leve de ondernemingsraad

Overtuigende redenen voor een toekomstbestendige medezeggenschap

Serie OR in Bedrijf Thema

Harry Hartmann, Johannes Kooistra

Omschrijving

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bestaat in 2015 alweer vijfenzestig jaar. Is de WOR nog van deze tijd, vragen sommigen zich af? Een aantal recente publicaties spreekt zelfs over afschaffing ervan. De or zou binnen de huidige arbeidsverhoudingen geen toegevoegde waarde meer hebben. Is het zoeken naar andere vormen van medewerkersparticipatie en belangenbehartiging juist in deze tijd niet passender?

De auteurs van dit boek verwelkomen nieuwe vormen van participatie. Zij vinden echter dat de ondernemingsraad met zijn wettelijke basis nodig blijft om medezeggenschap bij beleidsvorming zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen.

  • Wie anders kan de bestuurder, waar nodig, voldoende tegenwicht bieden en opkomen voor de belangen van medewerkers?
  • Wie anders is een vertrouwde partij en gesprekspartner voor betrokkenen.
  • Welke andere vorm kan het wetenschappelijk bewezen effect van de or op het ondernemingsbeleid evenaren?

In tien hoofdstukken worden verschillende aspecten van medezeggenschap beschreven die nog altijd het effectiefst met een goed toegeruste ondernemingsraad te verwezenlijken zijn. Ze vormen samen een
inspirerende bundeling van kansen voor ondernemingsraden die vernieuwend willen zijn en tegelijkertijd zelfbewust hun positie blijven innemen.

De auteurs schrijven elk vanuit hun eigen expertise en opvattingen. Allen zijn ervan overtuigd: de ondernemingsraad blijft ertoe doen!

Naar boven