Leiderschap en medezeggenschap

Serie OR in Bedrijf Thema

H. Hautvast

Actieprijs tot 31 januari € 39,95 i.p.v. € 79,95

Omschrijving

Leiderschap is een complex fenomeen, waaraan verschillende aspecten zitten, zowel op het niveau van de groep als het individu.

In dit boek wordt leiderschap vanuit diverse invalshoeken benaderd. Aan de hand van centrale ideeën van klassieke denkers over leiderschap worden vier dimensies onderscheiden die leiderschap kenmerken. Naast de klassieke denkers komen ook moderne opvattingen over management en leiderschap aan bod. Het onderwerp besluitvorming wordt met gebruikmaking van diverse modellen nader toegelicht. Door het boek heen wordt de rol van de ondernemingsraad bij de diverse aspecten van leiderschap behandeld.

In het slothoofdstuk wordt stilgestaan bij het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten door de ondernemingsraad zelf, waarmee een positie als gezaghebbende or kan worden opgebouwd.

Achtergrond auteur:
Hans Hautvast heeft een jarenlange ervaring met ondernemingsraden, als lid, opleider, adviseur en bestuurder. Politiek gedrag in organisaties, dat is kort gezegd waar Hans zich tijdens zijn loopbaan in heeft gespecialiseerd. Politiek gedrag heeft altijd een wat negatieve klank. Ten onrechte: het gaat om gedrag dat mensen in staat stelt invloed te krijgen en te behouden.

Veel van zijn inzichten zijn terug te vinden in dit boek over leiderschap.

Naar boven