Ondernemingsbeleid en OR/PVT

Een praktische gids voor OR- en PVT-leden in de belangrijkste delen van het ondernemingsbeleid

Serie OR in Bedrijf Thema

Peter Heijmann

Omschrijving

Inhoud:

Dit actuele boek beoogt een praktisch stuk gereedschap te vormen bij de deskundigheidsbevordering van medezeggenschappers in de huidige organisaties op het gebied van:

• organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering en de plaats van de OR/PVT daarin
• financiën en OR/PVT
• sociaal beleid en de plaats en rol van de OR/PVT daarbij
• het Arbobeleid en de functie van de OR/PVT hierin
• PR en communicatie, vooral naar de achterban.

De opzet van dit boek is dan ook om een OR- of PVT-lid snel en op overzichtelijke wijze het noodzakelijk inzicht te geven in de materie waar een gemiddelde OR/PVT (adviserend en instemming gevend) mee te maken krijgt en ook de rol duidelijker te maken die een OR/PVT in dit verhaal kan en moet spelen.

De auteur hoopt met dit boek dan ook de helpende hand te bieden in het verkrijgen en verdiepen van de noodzakelijke kennis van OR- en PVT-leden en hen zo in staat te stellen in het overleg met het nodige “verstand van zaken” te kunnen opereren.

Doelgroep:
or-leden, or-voorzitters, bestuurders

Naar boven