Ondernemingsraad en robotisering

De bijdrage van de ondernemingsraad bij technologische- en sociale vernieuwingen

Niko Manshanden

Omschrijving

In dit boek komen robotisering, digitalisering en andere nieuwe technologieën in alle facetten aan de orde. In de komende tien jaar wordt een basis gelegd voor hoe robotisering en andere technologieën gestalte krijgen en hoe we de economie en de samenleving vorm geven. Bij robotisering gaat het niet alleen om de investering en hoe het bedrijf de productie of dienstverlening beter kan doen maar gaat het ook om de mensen die er mee moeten werken en leven. Mens en technologie, daar gaat het om.

De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het toekomstig vorm geven van onderneming en instelling en de samenleving. Daarvoor heeft de or een gereedschapskist vanuit de Wet op de Ondernemingsraden en andere wetgeving, bijvoorbeeld de Arbowet. Daarnaast heeft de or een tweede gereedschapskist nodig, de “thema-kist”, met informatie over vele, actuele onderwerpen. Medezeggenschap gaat vooral om inhoudelijk meedenken, meepraten èn meebeslissen en strategisch opereren daarbij.

Dit boek wil die inhoudelijke thema-kist over nieuwe technologieën voor de or zijn.

Niko Manshanden

Zijn loopbaan begon Niko Manshanden op 15-jarige leeftijd als onderhoudstimmerman, deed in de avonduren de middelbare school en volgde daarna de HBO voor leraar. Na op de Universiteit volwasseneneducatie en arbeidsverhoudingen te hebben gestudeerd werd hij OR-trainer en adviseur. Hij heeft bij verschillende OR-opleidingsinstituten gewerkt en begon met andere arbo-deskundigen in 1994 bij FNV Formaat het arboteam. In 1996 heeft hij een Master of Science op het gebied van arbeidsomstandigheden (Universiteit van Amsterdam, Cornonel laboratorium) gehaald. In 2000 stapte hij over naar het beleidswerk rond medezeggenschap bij voormalig FNV Bouw. Niko schrijft boeken, artikelen in OR-bladen, brochures en organiseert congressen, themadagen en workshops. En hij runde de OR-telefoon, adviseerde vakbondsbestuurders en was projectleider en adviseur van het OR Advies bureau van FNV Bouw.

Manshanden werkt bij de FNV als beleidsadviseur medezeggenschap en functiewaardering, zit in de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER en is lid van de Bedrijfscommissie Markt 1. Hij nam deel aan het bestuur van stichting SCOOR. Ook is hij oprichter van de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz). Onderzoeken, schrijven en opleiden zit in zijn vingers. Hij is gespecialiseerd in onderwerpen als fusie/reorganisatie, arbeidsvoorwaarden, robotisering, functiewaardering en beloning en dat allemaal zodanig dat het voor de mensen in de arbeidsverhoudingen hanteer is.

Naar boven