OR en financiële begrippen

Serie OR-Praktijk

drs. ing. Rob Latten

Actieprijs 2018: in plaats van € 35,95 nu € 24,95

Omschrijving

Wanneer je de taal van een ander niet spreekt is het lastig er naar te handelen en over te oordelen. Dit is vaak de kloof tussen de ingewikkelde materie van het financiële beleid die voor het management gesneden koek is en de kennis die een or daarvan heeft.

Een goede communicatie tussen or en bestuurder
Het is voor een or daardoor vaak lastig om te oordelen over bijvoorbeeld beleidsplannen of strategische nota’s van het management. Vind als or aansluiting bij de gedachtegang en werkwijze van het management en wordt wegwijs in de wereld van het financieel beleid.

Gehele coaching op dit gebied is op papier niet mogelijk, maar met het aanreiken van kennisopbouw en snelle toegang tot relevante termen kom je al een heel eind!

Verder is dit snelle naslagwerk handig bij vergaderingen. Mede door:

  • De uitgebreide woordenlijst met de meest voorkomende financiële begrippen en kengetallen;
  • Het Nederlands-Engels en een Engels-Nederlands woordenboek, zodat ook Engelstalige (jaar)verslagen makkelijker te begrijpen zijn;
  • De website http://www.orenfinancien.nl/ die je digitale ondersteuning en de mogelijkheid biedt om interactief bezig te zijn met dit onderwerp.

Tweede druk
In deze tweede, herziene, druk is het financieel woordenboek flink uitgebreid. Naar aanleiding van reacties van gebruikers op de eerste druk, zijn de toelichtingen nog toegankelijker geformuleerd.

Samen met de eerder verschenen boekjes Financiële argumentatie voor de OR , deel 1 en deel 2, vormt dit boekje een mooi handvat voor ieder or-lid die beter thuis wil raken in de financiële verslaggeving van bedrijven.

Achtergrond auteur:
Drs. ing. Rob Latten (1969) is bedrijfskundige en werkt bij GITP OR Consulting. Daar is zijn voornaamste aandachtsgebied het doen van contra-expertises voor en het adviseren van ondernemingsraden bij onder andere fusies, verkopen, overnames, samenwerkingsverbanden en reorganisaties.

Naar boven