OR en onderhandelen

Serie OR-Praktijk

D. Onvlee, E. van Triest, G. Westerlaken, R. Duba

Omschrijving

In trainingen leren de deelnemers vaak onderhandelen door vaardigheden te leren. Dit kan succesvol zijn.

Maar als de deelnemers ‘innerlijke belemmeringen’ hebben, dan werkt dat niet. Wie een diep wantrouwen heeft tegen autoriteiten of juist een diep ontzag, kan niet open onderhandelen met de bestuurder.

Daarom gaat dit boek vooral in op de mentale houding waarmee je onderhandelingen of conflicten instapt. Het houdt je een spiegel voor:

  • Is mijn overtuiging juist, of gekleurd door aannames?
  • Hoe reageer ik in conflictsituaties, wat voor onderhandelaar ben ik?

Maar ook:

  • Welke belangen spelen hier?
  • Moet ik op dit punt mijn gelijk halen?
  • Of is de relatie met de bestuurder nu belangrijker?

Kortom een lees- en doeboek : met interessante gezichtspunten, testen en oefeningen.
Pas het direct toe in uw praktijk!

Goos Westerlaken
Goos Westerlaken is andragoog. (Andragogie is een sociale wetenschap met als doel volwassenen te helpen in de ontwikkeling van mondigheid, autonomie, humaniteit en verantwoordelijkheid.) Tot voor kort was Westerlaken trainer en coach van ondernemingsraden, nu coacht hij trainers en hij schrijft. Hij houdt zich vooral bezig met ‘overeenstemming bereiken’.

Dick Onvlee
Dick Onvlee is andragoog. Onvlee werkt als trainer en coach, voor het merendeel van ondernemingsraden.

Erik van Triest
Erik van Triest is theoloog. Van Triest werkt als trainer en coach van ondernemingsraden.

René Duba
René Duba is antropoloog, psycholoog en volgde de kunstacademie. Duba doet onder meer onderzoek naar het functioneren van ondernemingsraden en geeft trainingen over onderhandelen en conflicthantering.

Naar boven