OR Jaarboek 2024

Dhr. dr. J. Popma, dhr. T.H.A. van Leeuwen

Omschrijving

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een ondernemingsraad om efficiënt en snel de informatie te vinden die hij of zij nodig heeft, voor, tijdens en na het overleg. Het boek geeft daarnaast praktische informatie over ondernemingsbeleid, personeelsbeleid en over de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Het OR Jaarboek is een persoonlijke assistent voor ieder or-lid. Om het gebruiksgemak te vergroten treft u in deze nieuwe editie aan:

  • actielijst notitieruimte voor adressen en telefoonnummers;
  • vakantieplanner voor 2024;
  • de vakanties voor het schooljaar 2024-2025;
  • overzicht tijdsbesteding van or-werk;
  • budgetteringsoverzicht;
  • handige jaarplanner.

De uitgave in jaarboekvorm garandeert elk jaar opnieuw up-to-date informatie. Zo is deze editie geactualiseerd met nieuwe nationale wetgeving, ook als deze nog in de ontwerpfase verkeert. Door de val van het kabinet-Rutte IV in juli 2023 en de algemene verkiezingen voor de Tweede Kamer in november is echter nu (oktober 2023) veel onzeker over hoe een en ander zich verder zal ontwikkelen. Hoofdstuk 4 Ondernemingsbeleid is in zijn geheel gereviseerd. Hetzelfde geldt voor paragraaf 3.3 van Hoofdstuk 3 De structuur van de onderneming. Dat genderdiversiteit in onze samenleving meer aandacht krijgt, weerspiegelt zich ook in dit Jaarboek. Er is extra aandacht besteed aan onder meer de bevoegdheden van de Europese or, het periodiek medisch onderzoek (PMO) en de nieuwe regelingen over oproepovereenkomsten. De pensioenparagraaf is geactualiseerd op basis van de uitwerking van de Wet toekomst pensioenen.

Eindredactie van het OR Jaarboek is in handen van Theo H.A. van Leeuwen, publicist.

Naar boven