Wet arbeidsmarkt in balans - de rol van de ondernemingsraad

Dennis Schwartz, Manouk Milbou, Steven Jellinghaus

Omschrijving

Na de omvangrijke wijziging van het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015, gaat het arbeidsrecht opnieuw op de schop. Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. De Wab introduceert nieuwe regels voor het arbeidsrecht. Het gaat om aanpassingen in de regeling voor oproepovereenkomsten, de regels omtrent de proeftijd, de ketenregeling, het ontslagstelsel, de berekening van de transitievergoeding, de regels voor payrollkrachten en de berekening van WW-premies. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels van kracht worden per 1 januari 2020.

Voor werkgevers en ondernemingsraden is het van groot belang om op de hoogte te zijn van het arbeidsrecht. Dit boek geeft een handreiking hoe er moet worden omgegaan met de nieuwe regelgeving, zowel juridisch
als praktisch. Het biedt inzicht in de belangrijkste veranderingen en wat dit voor de praktijk betekent. Per onderwerp wordt aandacht besteed aan het geldende wettelijke kader, de nieuwe regelgeving en het overgangsrecht,
waarbij duidelijke voorbeelden worden gegeven. In het boek is een apart hoofdstuk opgenomen waarin specifiek wordt gekeken naar de consequenties die de Wab met zich brengt voor de ondernemingsraad.

Naar boven