Wet Werk en Zekerheid: Rechtspraak en Praktijklessen

Omschrijving

In 2015 is met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De aanzegverplichting en de nieuwe ketenregeling bij tijdelijke contracten, wettelijke bedenktermijnen, transitievergoedingen, nog strengere eisen als het gaat om dossiervorming, scholing- en herplaatsingsverplichting bij ontslag: het is u inmiddels bekend. Maar hoe pakken de nieuwe regels uit? Doet het UWV wat het moet doen en hoe gaan rechters met de nieuwe regels om?

Tijdens deze cursus bespreken we de laatste rechtspraak, actualiteiten en trends rondom de Wet Werk en Zekerheid. Waar liggen de risico’s en waar de kansen? Leer van echte zaken. Wat ging er goed en wat ging er mis? Na deze cursus bent u up-to-date en past u de nieuwe regels slim toe.

Is een ontslag onder de WWZ eenvoudiger?
Uit een onderzoek onder arbeidsrechtadvocaten blijkt dat 94% vindt dat er meer ontbindingsverzoeken worden afgewezen. Rechters leggen de lat duidelijk hoger dan voor de in werking treding van de WWZ. De recente jurisprudentie laat zien dat als een werkgever geen goed en overtuigend verhaal heeft tijdens een rechtszaak, de kans groot is dat het verzoek wordt afgewezen. Dat geldt ook voor situaties waarin de samenwerking onherstelbaar verstoord lijkt te zijn maar de werkgever onvoldoende dossier heeft opgebouwd. Anders dan in het verleden worden werkgever en werknemer opnieuw tot elkaar veroordeeld, met alle gevolgen van dien. Tijdens de actualiteitendag leert u, aan de hand van de recente jurisprudentie, hoe u deze en andere vervelende situaties kunt voorkomen.

Verplicht beëindigen contract na 2 jaar ziekte?
Als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever in veel gevallen de arbeidsovereenkomst beëindigen. Onder de WWZ is de werkgever in dat geval wel de transitievergoeding verschuldigd. Werkgevers vinden dat niet redelijk en kiezen er voor om het dienstverband dan niet te beëindigen. Kan een werknemer de werkgever verplichten om het dienstverband te beëindigen om toch de transitievergoeding te ontvangen? En heeft een werknemer die een IVA uitkering krijgt, ook recht op een transitievergoeding, ook al is de kans zeer klein dat hij nog terugkeer op de arbeidsmarkt?

Voorwaardelijk ontbinden of niet?
Na een ontslag op staande voet vroegen veel werkgevers voor de in werking treding van de WWZ vaak een zogenaamde voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan om zo hun risico’s te beperken, mocht het ontslag achteraf niet rechtsgeldig zijn geweest. De vraag is of dit onder het nieuwe recht nog steeds kan en of het ook nog zinvol is. Aan de hand van de recente jurisprudentie wordt u uitgelegd wat de kansen en risico’s bij een ontslag op staande voet onder de WWZ zijn.

Is een ontslag onder de WWZ eenvoudiger?
Uit een onderzoek onder arbeidsrechtadvocaten blijkt dat 94% vindt dat er meer ontbindingsverzoeken worden afgewezen. Rechters leggen de lat duidelijk hoger dan voor de in werking treding van de WWZ. De recente jurisprudentie laat zien dat als een werkgever geen goed en overtuigend verhaal heeft tijdens een rechtszaak, de kans groot is dat het verzoek wordt afgewezen. Dat geldt ook voor situaties waarin de samenwerking onherstelbaar verstoord lijkt te zijn maar de werkgever onvoldoende dossier heeft opgebouwd. Anders dan in het verleden worden werkgever en werknemer opnieuw tot elkaar veroordeeld, met alle gevolgen van dien. Tijdens de actualiteitendag leert u, aan de hand van de recente jurisprudentie, hoe u deze en andere vervelende situaties kunt voorkomen.

Verplicht beëindigen contract na 2 jaar ziekte?
Als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever in veel gevallen de arbeidsovereenkomst beëindigen. Onder de WWZ is de werkgever in dat geval wel de transitievergoeding verschuldigd. Werkgevers vinden dat niet redelijk en kiezen er voor om het dienstverband dan niet te beëindigen. Kan een werknemer de werkgever verplichten om het dienstverband te beëindigen om toch de transitievergoeding te ontvangen? En heeft een werknemer die een IVA uitkering krijgt, ook recht op een transitievergoeding, ook al is de kans zeer klein dat hij nog terugkeer op de arbeidsmarkt?

Voorwaardelijk ontbinden of niet?
Na een ontslag op staande voet vroegen veel werkgevers voor de in werking treding van de WWZ vaak een zogenaamde voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan om zo hun risico’s te beperken, mocht het ontslag achteraf niet rechtsgeldig zijn geweest. De vraag is of dit onder het nieuwe recht nog steeds kan en of het ook nog zinvol is. Aan de hand van de recente jurisprudentie wordt u uitgelegd wat de kansen en risico’s bij een ontslag op staande voet onder de WWZ zijn.

De onderwerpen worden bepaald door actuele jurisprudentie. Daarom staan de te bespreken onderwerpen niet definitief vast. De verwachte onderwerpen zijn:

  • Aanzegtermijn
  • Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst
  • Ontslaggronden + toepassing
  • Verschuldigdheid transitievergoeding + additionele vergoeding
  • Verrekenen van kosten met transitievergoeding
  • Overgangsrecht
  • Procesrechtelijke aspecten
  • Toepassing ketenregeling inclusief overgangsrecht
  • Pensioenontslag

Tijdens deze dag volgt u vier workshops. Per workshop bespreken we de status quo, geven we uitleg van het thema en bespreken we de jurisprudentie. De workshops zijn interactief. U kunt uw vragen stellen. Maximaal 30 deelnemers per workshop.

Algemene informatie

Het inschrijfgeld bedraagt € 399,- per persoon (excl. BTW).

Bij de prijs zijn inbegrepen: de kosten van documentatiemateriaal, koffie, thee, water en lunch. Het documentatiemateriaal wordt op de dag zelf uitgereikt. Parkeren bij BCN Utrecht (Daltonlaan) is gratis.

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Voor algemene informatie:
Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen:
Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Ineke Rikkers
E-mailadres:  incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

Tijdens deze dag volgt u vier workshops. Per workshop bespreken we de status quo, geven we uitleg van het thema en bespreken we de jurisprudentie. De workshops zijn interactief. U kunt uw vragen stellen. Maximaal 30 deelnemers per workshop. Het globale programma ziet er als volgt uit:

09:15 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:45 uur

Workshop 1

11:15 uur

Pauze

11:30 uur

Workshop 2

13:00 uur

Lunch

13:45 uur

Workshop 3

15:15 uur

Pauze

15:30 uur

Workshop 4

17:00 uur

Evaluatie en afsluiting

Docenten

Mr. Stëffan de Jong
Stëffan is partner bij Sterc arbeidsrecht advocaten. Hij is als advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Naast de advocatuur is Stëffan een vaste redactiemedewerker bij PW De Gids. Ook doceert hij regelmatig over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Dhr. Mr. P. Willems
Pascal is advocaat bij WVO Advocaten. Hij is gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Hij is als auteur verbonden aan diverse vakbladen zoals Arbo, BG Magazine, TBV en de Vakmedianet Jurisprudentiedatabank. Daarnaast treedt hij regelmatig op als docent.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven