Praktijkopleiding Arbocoördinator

Type opleiding: Opleiding
Niveau: Verdieping

Omschrijving

Geef arbo de plek die het verdient in uw organisatie

U zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden optimaal zijn. Dat iedereen zijn werk goed en veilig kan doen en uitvoert. En u houdt de gezondheid van het bedrijf nauwgezet in het oog. Dat u kennis van arbo heeft, staat als een paal boven water. Maar daar houdt uw werk niet op!

In veel organisaties voert de arbocoördinator het arbeidsomstandighedenbeleid uit. Daarnaast is hij belast met alle uitvoeringsmaatregelen die het beleid met zich meebrengt. Maar uw taken reiken verder dan dit. Om optimaal te functioneren heeft u naast inhoudelijke kennis van arbo ook inzicht in bedrijfsprocessen en in de organisatie als geheel nodig. U moet weten hoe besluiten worden genomen. U moet kunnen risicodenken!

Wat leert u?

 • U leert welke belangen er spelen binnen uw organisatie en hoe u daarop inspeelt.
 • U ziet in welke plek arbo heeft in het organisatiebeleid en leert hoe u arbo op een goede manier op de agenda zet én houdt.
 • U kunt het belang onderbouwen van een goed arbo-beleid met heldere argumenten, zonder de verantwoordelijkheden van de organisatie aan te tasten.
 • U weet welke deskundigen u kunt inschakelen en waarmee zij u van dienst kunnen zijn.
 • U leert diepgang te geven aan de RI&E, zodat deze de basis vormt voor een cultuurverandering.
 • U kunt de relatie leggen tussen arbo en risicodenken.

Bestemd voor:

 • (Beginnende) arbocoördinatoren
 • Leden van de medezeggenschapsorganen
 • Kwaliteits- en milieumanagers
 • Leidinggevenden
 • P&O-adviseurs

Certificaat: U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Uw cadeau
Deze opleiding is inclusief de uitgave  ‘Arbo Jaarboek’ ter waarde van € 179,15.

Beoordeling
Deze opleiding is voorgaande jaren door de deelnemers beoordeeld met een 7,8!
Hierbij was de score op toepasbaarheid in de praktijk 7,7 en kundigheid van de docenten 8,1

Voor algemene informatie:

Deze cursus is ook per dag te volgen voor € 595,- per dag. Neemt u hiervoor contact op met Ineke Rikkers.
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen: Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een onderdeel van deze opleiding uitgebreider te behandelen, op uw organisatie toegesneden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ineke Rikkers
088 – 58 40 927
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

Dag 1

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Kennismaking en programmatoelichting

09.45 uur
Algemene inleiding: Arbo in organisaties

 • Verantwoordelijkheden: wie, wat, waarom?
 • Arbo en het maatschappelijk belang
 • Arbo en het bedrijfsbelang
 • Wettelijk kader
 • Wettelijke vereisten
 • Risicodenken en de RI&E
 • Bijzondere aspecten (organisatiegebonden)
 • Handhaving
 • Het spanningsveld: wet en organisatie

Door: Walter Zwaard

12.00 uur
Lunch

13.00 uur
Arbo en bedrijfsvoering / arbomanagement

 • Relatie met aandachtsgebieden management
 • HR-management
 • Management van productie- en dienstverleningsprocessen
 • Organisatorische oplossingen voor arbo
 • Organisatorische inbedding van arbo
 • Lijn versus staf
 • Taak en rol van de arbocoördinator
 • Cultuur

Door: Hans van Kessel

16.30 uur
Korte evaluatie en afsluiting

Dag 2

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Veiligheidskunde

 • Veiligheidsrisico’s
 • Ongevallen en ongevallenonderzoek
 • Technische veiligheidskunde
 • Gedrag en Veiligheid
 • RI&E toetsing

Door: Ronald Simonis

12.00 uur
Lunch

13.00 uur
Arbeidshygiëne

 • Belastende factoren
 • Stoffen
 • Geluid
 • Klimaat
 • Ventilatie
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiënische strategie

Door: Ronald Simonis

16.30 uur
Korte evaluatie en afsluiting

Dag 3

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Verbreding en verdieping van de RI&E

 • Een dynamische RI&E
 • Risicomanagement en de inbreng van arbodisciplines
 • Van RI&E naar cultuurverandering

Door: Walter Zwaard

12.00 uur
Lunch

13.00 uur
Veranderingen begeleiden

 • Situationeel begeleiden van een RI&E
 • De menselijke factor in risicomanagement
 • Beïnvloeden van gedrag en cultuur

Door: Cécile de Roos

16.30 uur
Korte evaluatie en afsluiting

Docenten

Dhr. Walter Zwaard

Adviseur op het gebied van ongevalpreventie, gevaarlijke stoffen, arbeidsomstandigheden en risicomanagement. Hij is docent aan diverse post hbo- en postdoctorale opleidingen voor veiligheidskundigen, risico-managers en arbodeskundigen.

Dhr. Hans van Kessel

Arbeids- en organisatiekundige en trainer. Hij adviseert bedrijven over plezier in het werk. Ook doet hij onderzoek naar werkbeleving. Hans is docent aan de post-hbo opleiding Hogere Veiligheidskunde en Bedrijfsartsenopleiding NSPOH.

Mevr. Cécile de Roos

Arbeids- en organisatiedeskundige, docent en trainer. Zij adviseert bedrijven over integraal gezondheidsmanagement, verzuim, veiligheidsgedrag en teamontwikkeling.

Dhr. Ronald Simonis

Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige & Arbeidshygiënist, actief in het Adviseren, Detacheren, Onderzoek en Trainen op het gebied van (arbeids-)
Veiligheid & Gezondheid.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven