Adviesrecht in de praktijk

Dr. Mr. Steven Jellinghaus, Mr. Karen Maessen

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Dit boek is een praktisch handvat voor ondernemingsraden voorafgaand aan adviesaanvragen en tij-dens het adviestraject.

Alle informatie is gecentreerd rondom het adviesrecht van de ondernemingsraad, daarnaast worden alle randzaken rondom het adviesrecht behandeld. Op die manier ontstaat een volledig beeld.

Het boek behandelt niet alleen de rechten die voortvloeien uit de Wet op de ondernemingsraden, maar geeft ook praktische tips, checklists en voorbeelden. Er wordt ook aandacht besteed aan com-plexe adviesaanvragen en de verschillende belangen van partijen die betrokken kunnen zijn bij een ad-viesplichtig besluit.

Voor de ondernemingsraad is het boek een leidraad bij roerige, spannende en leerzame adviestrajec-ten.

Achtergronden auteurs:

dr. mr. S.F.H. Jellinghaus
Steven Jellinghaus is advocaat en mediator bij De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg. Daarnaast is hij universitair docent bij het departement Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg. Hij heeft veel publicaties op zijn naam staan. Ook vervult hij verschillende maatschappelijke functies.

mr. Karen Maessen
Karen Maessen is advocaat bij De Voort Advocaten I Mediators. Haar specialismen betreffen het arbeids-recht, medezeggenschapsrecht en ambtenarenrecht. Tevens is zij als auteur verbonden aan het tijdschrift Rechtspraak voor Medezeggenschap. Diverse andere publicaties staan mede op haar naam, zoals het boek Collectief Arbeidsrecht en annotaties voor Jurisprudentie in Nederland (JIN).

mr. Dennis Schwartz
Dennis Schwartz is als juridisch medewerker verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg. Hij heeft zich in Utrecht gespecialiseerd in het commercieel vermogensrecht en in Rotterdam in het arbeidsrecht. In het arbeids- en medezeggenschapsrecht is hij thans meerdere jaren actief en heeft daarmee ervaring met verschillende partijen binnen dit rechtsgebied opgedaan.

Zie ook Instemmingsrecht in de praktijk

Naar boven